Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • U kunt zich voor de cursussen inschrijven via de website.
 • Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst.
 • Voorinschrijving is niet mogelijk.
 • Materiaalkosten moeten bij de inschrijving worden voldaan, tenzij anders wordt vermeld bij de omschrijving van de desbetreffende cursus.
 • U ontvangt een bevestiging per e-mail. Bij onvoldoende deelname wordt de activiteit geannuleerd. U ontvangt hiervan bericht en het cursusgeld wordt teruggestort.
 • Indien een cursus VOL is kunt u op een wachtlijst komen. Deze optie wordt automatisch aangegeven.
 • Als u een cursus, om welke reden dan ook, niet kunt volgen wordt er niet terugbetaald. U kunt dan voor vervanging zorgen.
 • Consumpties zijn voor eigen rekening, tenzij anders wordt vermeld.
 • Wijzigingen van tijden, locaties, materiaalkosten e.d. zijn voorbehouden.
 • Bij onduidelijkheden omtrent een cursus kunt u contact opnemen met de desbetreffende begeleider. Deze staat bij elke cursus en op de pagina “Contact” vermeld.

Aansprakelijkheid

 • De Stichting Cursusproject Abcoude-Baambrugge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
 • Deelname aan een activiteit geschiedt te allen tijde voor eigen risico.

Nieuwsbrief

Volg ons op Facebook